Kiến tạo phát triển - chìa khóa cải cách thành công (20/09/2017)

“Lâu nay, chúng ta chủ yếu tiến hành cải cách nhằm thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, thay vì có những cải cách mang tính căn cơ để chủ động tăng cả lợi ích tĩnh và lợi ích động dài hạn từ hội nhập… Do vậy, cần phải thay đổi theo hướng kiến tạo phát triển mới mong cải cách thành công”, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện KTVN tham gia Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng (28/07/2017)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Giải pháp để đạt tăng trưởng 6,7% (06/07/2017)

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, TS Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ những quan điểm về tăng trưởng; những giải pháp nhằm giúp đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cho cả năm 2017 song vẫn duy trì được ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Rủi ro đạo đức của 'quả đấm thép' trỗi dậy: Vì sao? (18/05/2017)

Cơ chế khuyến khích mặt tích cực, ngăn chặn động cơ trục lợi của cán bộ đại diện vốn, quản lý DNNN không thực sự phát huy hiệu quả, do đó rủi ro đạo đức trỗi dậy.

"Ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam phát triển chậm là việc dễ hiểu" - TS. Lê Xuân Sang (13/04/2017)

Tại hội thảo "Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025," tổ chức mới đây, nhiều ​tham luận đã chỉ ra các bất cập đối với ngành này trong vấn đề năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và tỷ lệ nội địa hóa... Bên lề hội thảo, Tiến sỹ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã có một số trao đổi với phóng viên về cơ chế chính sách hiện nay, qua đó đóng góp những ý kiến nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới. Dưới đây là toàn văn trả lời phỏng vấn của TS. Lê Xuân Sang về vấn đề này.

Cần nâng cao thế trận "phòng thủ" an ninh kinh tế trong bối cảnh hội nhập (03/04/2017)

Tham dự Hội thảo quốc tế " An ninh phi truyền thống trong tiến trình hội nhập khu vực: Kinh nghiệm EU - ASEAN và những gợi mở chính sách cho Việt Nam". TS. Nguyễn Chiến Thắng - Phó Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã trình bày một bài tham luận có tính hệ thống về những "yếu huyệt" của Việt Nam trên mặt trận an ninh kinh tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay và từ đó đưa ra một số giải pháp "hóa giải" các điểm yếu này. Dưới đây là toàn văn tham luận của TS. Nguyễn Chiến Thắng tại hội thảo.

TPP đổ vỡ, Việt Nam làm gì để thoát 'phận gia công'? (03/02/2017)

Nếu VN không có những cải cách căn cơ thì các nguy cơ “ngụp lặn” trong ngành gia công, lắp ráp, “sập bẫy” thương mại tự do trở thành hiện thực. Đó là khẳng định của TS Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam với Đất Việt xung quanh những khó khăn và thách thức của Việt Nam sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP.

PGS.TS. Trần Đình Thiên: "Năm 2017 sẽ còn khó khăn hơn nữa" (05/01/2017)

Trong buổi trao đổi đầu năm với Trí Thức Trẻ, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định năm 2017 Việt Nam sẽ còn gặp nhiều thách thức, khó khăn hơn nữa. Do đó, ông nhấn mạnh vào việc, "chúng ta cần có một tư duy, logic mới để phát triển".

Bài viết của Viện Kinh tế Việt Nam "Tổng kết kết quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế"

01/07/2020

Nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện Kinh tế Việt Nam xin gửi tới quý độc giả hai bài viết tổng kết kết quả lãnh đạo về kinh tế của Đảng qua các kỳ đại hội. (Bài viết đầy đủ trong file đính kèm)

1. Vai trò của đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TS. Lý Hoàng Mai

Viện Kinh tế Việt Nam

Tóm tắt: Bài viết nêu lên các quan điểm kinh tế thị trường và mô hình kinh tế thị trường. Phân tích các quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, đánh giá vai trò của Đảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Từ khóa: Kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Việt Nam.

2. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam – Một số định hướng

ThS. Phạm Thành Công

Viện Kinh tế Việt Nam

Tóm tắt: Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế đến năm 2000 do Đại hội VII (1991) thông qua đã xác định: “Hiệu quả kinh tế - xã hội là tiêu chuẩn quan trọng nhất của sự phát triển…Khai thác các yếu tố phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng hướng mạnh vào chiều sâu". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010 được thông qua tại Đại hội IX (2001) tiếp tục khẳng định: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường… Tăng nhanh năng suất lao động xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng". Điều này càng được củng cố tại Đại hội XII với mục tiêu Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc); giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là kết hợp giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu và ngày càng hướng mạnh vào chiều sâu, phát triển bền vững, coi trọng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là mô hình được thực thi ở Việt Nam trong những năm qua lại chủ yếu là tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên cơ sở tăng vốn đầu tư, khai thác lợi thế về tài nguyên và sức lao động giản đơn, yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu còn khá mờ nhạt. Tuy mang lại những hiệu ứng tích cực nhất định, nhưng mô hình ấy cũng đã bộc lộ ngày càng rõ những yếu kém, bất cập cần phải có sự chuyển đổi phù hợp với thời đại và bối cảnh mới – thời đại của đổi mới sáng tạo. Do vậy, việc đề xuất định hướngchuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là rất cấp thiết.

 

 

(Viện Kinh tế Việt Nam)