Lễ trao Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm đặc cách viên chức vào chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) năm 2016

22/08/2019 9:39:47 SA

Việc đặc cách được thực hiện theo quy định của Nghị định 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC.

Tham dự buổi lễ Trao Quyết định có PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng và PGS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ; TS. Phạm Minh Phúc - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ cùng toàn thể công chức, viên chức của Ban Tổ chức – Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các đồng chí Trưởng - Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính và toàn thể viên chức được nhận Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào chức danh NCVC (hạng II) năm 2016.

Năm 2016, Viện Hàn lâm KHXHVN có tổng số 115 viên chức được thăng hạng từ NCV lên NCVC, Viện Kinh tế Việt Nam có 04 cán bộ viên chức được góp mặt trong danh sách này, đó là:

1. TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

2. TS. Phí Vĩnh Tường - Trưởng phòng Phòng Kinh tế Phát triển

3. TS. Đào Thị Hoàng Mai - Trưởng phòng Phòng Kinh tế Nông thôn

4. TS. Lý Hoàng Mai - Trưởng phòng Phòng Lịch sử Kinh tế