Mời tham dự Hội thảo “Kinh tế biển xanh: Cơ hội, thách thức, và giải pháp phát triển bền vững” (16/11/2021)

12/11/2021 4:22:56 CH

Việt Nam là một quốc gia biển. Các tỉnh, thành ven biển đóng góp khoảng 47-48% GDP cả nước, trong đó, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 20-22% GDP. Tại các tỉnh, thành phố ven biển, chỉ số phát triển con người cao hơn mức trung bình của cả nước; thu nhập bình quân đầu người gấp từ 1-2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế biển nước ta vẫn phải đối mặt với các thách thức lớn về môi trường và tài nguyên biển cả liên quan tới biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sinh kế của người dân. Để phát triển kinh tế biển, xây dựng kinh tế biển xanh bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
Trong bối cảnh trên, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “Kinh tế biển xanh: Cơ hội, thách thức, và giải pháp phát triển bền vững”.

Thời gian: 8h30-12h00, thứ Ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Link tham dự trực tuyến qua Zoom: https://bit.ly/3bVHYdw

Meeting ID: 817 0846 1724; Passcode: 16112021

Viện Kinh tế Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn./.