.0

Vietnam's Socio-Economic Development Issue 1-2019 (No.97)

Nhà sản xuất: Viện Hàn Lâm

Ngày phát hành: 01/01/2019

Giá bản cứng: 500.000 đ

Giá bản mềm: 3.000.000 đ

Đặt mua bản cứng Đặt mua bản mềm

1. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ của bạn từ 1 - 3 ngày

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó nhận link download về máy tính của bạn

Các tạp chí liên quan khác

VIETNAM'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT NO.90 JULY 2017

Giá :500.000 đ

Giá bản mềm: 3.000.000 đ

VIETNAM’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT No.85 – April 2016

Giá :500.000 đ

Giá bản mềm: 3.000.000 đ