VSED

17/06/2024 10:35:14 SA

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Tổng Biên tập

2. TS. Lê Xuân Sang, Phó tổng biên tập

3. TS Nguyễn Bình Giang, Phó tổng biên tập

Nhân sự 

4. TS. Tô Thị Ánh Dương

5. Trử Thị Hạnh

6. ThS. Nguyễn Thị Thu Hòa

7. ThS. Nguyễn Thu Phương

Hội đồng Biên tập 

Prof. Nguyen Quang Thuan

Assoc.Prof Bui Nhat Quang

Prof. Cheong Inkyo

Ph.D To Thi Anh Duong

Assoc.Prof  Dang Thi Phuong Hoa

Assoc.Prof  Vu Minh Khuong

Ph.D Phan Minh Ngoc

Ph.D Le Xuan Sang

Assoc.Prof  Nguyen Chien Thang

Assoc.Prof  Tran Dinh Thien

Assoc.Prof  Bui Quang Tuan

 

WEBSITE: www.vsed.vn