Hội thảo khoa học

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “TÁC ĐỘNG CỦA XUNG ĐỘT NGA-UCRAINA ĐẾN CỤC DIỆN THẾ GIỚI VÀ KINH TẾ VIỆT NAM: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU” (27/04/2022)

12/05/2022 4:57:34 CH

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2022, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Tác động của xung đột Nga-Ucraina đến cục diện thế giới và kinh tế Việt Nam: Một số đánh giá ban đầu”. Đồng chủ trì tọa đàm có TS. Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

HỘI THẢO KHOA HỌC “TÁC ĐỘNG CỦA SỰ VẬN ĐỘNG QUAN HỆ KINH TẾ MỸ - TRUNG QUỐC - NGA ĐẾN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KINH TẾ VIỆT NAM”

12/05/2022 4:45:50 CH

Sáng ngày 20 tháng 04 năm 2022, Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và Viện Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tác động của sự vận động quan hệ kinh tế Mỹ - Trung Quốc - Nga đến kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Đề tài cấp Quốc gia: “Quan hệ kinh tế Mỹ – Trung Quốc – Nga trong bối cảnh mới: tác động, ảnh hưởng và đối sách của Việt Nam”.

HỘI THẢO KHOA HỌC “VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH” (23/03/2022)

07/04/2022 10:31:35 SA

Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2022, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh”. Hội thảo nhằm đóng góp cho việc hiện thực hóa định hướng chiến lược về kinh tế xanh theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và xác định rõ hơn vai trò của các doanh nghiệp cho phát triển kinh tế xanh.

Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

07/04/2022 9:59:11 SA

Sáng ngày 15/3/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đến dự và phát biểu chào mừng Hội thảo.

Diễn đàn khoa học “Đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số ở Việt Nam”

28/12/2021 6:10:22 CH

Sáng ngày 24/12/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức diễn đàn khoa học với chủ đề “Đại dịch Covid-19 và chuyển đổi số ở Việt Nam”. Đây là diễn đàn được tiếp nối trong chuỗi các diễn đàn khoa học mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hằng năm theo Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đánh giá, thảo luận các tác động đa chiều của đại dịch Covid-19 đối với quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và địa phương trên cả nước, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

HỘI THẢO “XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI” (16/12/2021)

28/12/2021 6:02:41 CH

Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2021, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Báo Công thương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xu hướng và giải pháp thúc đẩy tiêu dùng trong tinh hình mới”.

TỌA ĐÀM “THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, NHÂN TÀI, TINH HOA CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA” (14/12/2021)

28/12/2021 5:55:12 CH

Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2021, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài, tinh hoa cho phát triển bền vững quốc gia”.

HỘI THẢO “DỊCH CHUYỂN DÒNG FDI TRÊN THẾ GIỚI VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM”

06/12/2021 3:23:30 CH

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Dịch chuyển dòng FDI trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam”

HỘI THẢO “KINH TẾ BIỂN XANH: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (16/11/2021)

19/11/2021 4:34:10 CH

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Kinh tế biển xanh: Cơ hội, thách thức, và giải pháp phát triển bền vững”.