Hội thảo khoa học

Tổng kết Hội thảo Khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"

28/08/2023 11:03:08 SA

Sau phiên khai mạc buổi sáng ngày 25/8/2023, Hội thảo tiếp tục phiên thứ nhất phần báo cáo chung và báo cáo chuyên đề. Hội thảo đã được nghe các tham luận được trình bày với các chủ đề: (i) Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương; (ii) Góp phần định vị bản sắc văn hóa Ninh Bình từ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển bền vững; (iii) Giá trị các địa danh, danh nhân lịch sử, lễ hội trong xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình; (iv) Mô hình giá trị bản sắc cho thương hiệu tỉnh Ninh Bình.

Khai mạc Hội thảo khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"

28/08/2023 10:57:32 SA

Ngày 25/8/2023, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"

TỌA ĐÀM “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỐNG CHỊU, XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY” (24/07/2023)

26/07/2023 10:39:59 SA

Ngày 24 tháng 07 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao năng lực chống chịu, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”. Tọa đàm tập trung thảo luận về các xu hướng lệ thuộc trong thương mại quốc tế, sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào khu vực FDI và các giải pháp nâng cao năng lực chống chịu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và quản lý nợ công bền vững nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “CẠNH TRANH ẢNH HƯỞNG KINH TẾ ẤN ĐỘ DƯƠNG – THÁI BÌNH DƯƠNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM” (30/05/2023)

06/07/2023 3:50:40 CH

Ngày 30 tháng 05 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Cạnh tranh ảnh hưởng kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức cho Việt Nam”. Tọa đàm nhằm đánh giá bối cảnh hiện nay khi cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng trở nên phức tạp; các xung đột và bất ổn trên thế giới dẫn đến một loạt nhiều ảnh hưởng tiêu cực; thông qua những đánh giá đó đưa ra gợi ý chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “NHỮNG BẤT ỔN VÀ XU THẾ CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI 2023 VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆT NAM” (27/4/2023)

06/07/2023 3:22:16 CH

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Những bất ổn và xu thế của kinh tế thế giới 2023 và ảnh hưởng tới Việt Nam”. Tọa đàm nhằm phân tích, đánh giá tình hình, xu hướng, tác động của bối cảnh mới và đề xuất các điều chỉnh chính sách cho Việt Nam.

HỘI THẢO “KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC KHÓ KHĂN VÀ NGUY CƠ SUY THOÁI KINH TẾ TOÀN CẦU” (28/03/2023)

06/07/2023 3:13:07 CH

Ngày 28 tháng 03 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo: “Kinh tế Việt Nam trước khó khăn và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu”. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá tình hình, đưa ra một số dự báo và đề xuất các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trước những biến động bất thường và bất ổn của năm 2022 và đầu năm 2023 như cuộc xung đột Nga – Ukraine, lạm phát cao, cầu yếu, những rủi ro và bất ổn của khu vực tài chính và đứt gãy của các chuỗi sản phẩm.... Đồng chủ trì hội thảo có TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

HỘI THẢO “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ” (12/01/2023)

06/07/2023 2:56:34 CH

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với một số cơ quan của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo: “Giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số”. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin và đóng góp cho việc cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trong thời đại kinh tế số. Đồng chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Tùng Lâm – Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Năng suất Việt Nam và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Chương trình Phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội: năm đầu triển khai và những đánh giá ban đầu”

23/12/2022 5:02:04 CH

Sáng ngày 22/12/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự tài trợ của Đại Sứ quán Australia tại Việt Nam thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia do Chương trình Aus4Skills quản lý đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế xã hội: Năm đầu triển khai và những đánh giá ban đầu”. Tham dự Hội thảo có đại diện của Tham tán kinh tế và một số cán bộ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, đại điện của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội.

Toạ đàm: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

03/10/2022 11:12:57 SA

Sáng ngày 29/9, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Kinh tế trung ương tổ chức toạ đàm “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và cách mạng công nghệ 4.0” nhằm tiếp tục lắng nghe các ý kiến của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý phục vụ xây dựng đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

Toạ đàm: Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

28/09/2022 2:38:45 CH

Sáng ngày 27/9/2022, tại số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”.