Hoạt động nghiên cứu

HỘI THẢO “CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM HIỆN NAY”

12/09/2020 5:58:31 CH

Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Chuyển giao công nghệ trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ do TS. Phạm Bích Ngọc – Trưởng phòng Phòng Quan hệ Kinh tế quốc tế làm chủ nhiệm.

Hội thảo "Tương lai của nông nghiệp tại Bán đảo Triều Tiên và Lộ trình phát triển nông nghiệp tại Bắc Triều Tiên"

11/09/2020 8:52:10 SA

Hội thảo thuộc Diễn đàn Korea Global Forum for Peace tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc và kết nối trực tuyến với Viện Kinh tế Việt Nam tại Hà Nội, ngày 9/9/2020.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 TỚI KINH TẾ VIỆT NAM VÀ PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH”

20/08/2020 9:10:30 SA

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề“Tác động ban đầu của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới kinh tế Việt Nam và phản ứng chính sách”.

HỘI THẢO “CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ TRONG BỐI CẢNH MỚI”

20/08/2020 9:07:39 SA

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ trong bối cảnh mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nam Bộ do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm chủ nhiệm.Đồng chủ trì buổi hội thảo là PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ nhiệm đề tài.

HỘI THẢO “CẢI CÁCH THỂ CHẾ KINH TẾ CỦA HỒ QUÝ LY VÀ LÊ THÁNH TÔNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ”

20/08/2020 9:04:40 SA

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Cải cách thể chế kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông và những bài học lịch sử”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ do TS. Lý Hoàng Mai – Trưởng phòng Phòng Lịch sử Kinh tế Việt Nam làm chủ nhiệm.

Công trình nghiên cứu Diễn đàn Kinh tế Việt Nam

22/08/2019 9:39:44 SA

Sáng ngày 12/10/2016, Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam thuộc Hội khoa học Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2016: Thách thức tái cơ cấu và Triển vọng”. Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Chủ trì diễn đàn là PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Tư vấn chính sách Nghiệm thu các đề tài thuộc Hệ đề tài cấp cơ sở

22/08/2019 9:40:07 SA

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2015, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức nghiệm thu 02 đề tài thuộc Hệ đề tài cấp cơ sở của Viện năm 2015.