Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam

Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới, nhiều tác động được dự báo sẽ kéo dài và nhiều thay đổi trong đời sống xã hội ngay cả khi hết dịch. Nhằm đánh giá đánh giá các tác động của đại dịch một cách toàn diện, sáng ngày 10/12/2020 tại Hà Nội, Diễn đàn “Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức đã thu hút sự chú ý tham gia của nhiều đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đến từ các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm. Đồng thời nhận được sự quan tâm truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Liên kết website