NGHIÊN CỨU KINH TẾ

21/05/2024 2:46:55 CH

GIỚI THIỆU CHUNG

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế là cơ quan ngôn luận khoa học của Viện Kinh tế Việt Nam, là diễn đàn của giới nghiên cứu khoa học kinh tế và của các nhà quản lý, là phương tiện công bố và chuyển tải kết quả các nghiên cứu khoa học kinh tế đến bạn đọc trong và ngoài nước. Tạp chí có mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) là 0866-7489. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế có Hội đồng biên tập gồm các thành viên là các nhà khoa học đầu ngành kinh tế của cả nước, có uy tín ở trong nước và quốc tế.

Tiền thân là tờ Tập san Kinh tế thuộc Ban Kinh tế Chính phủ thành lập năm 1948 do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, năm 1961 Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế được chính thức đặt ở Viện Kinh tế học (nay là Viện Kinh tế Việt Nam), trở thành tạp chí khoa học kinh tế đầu tiên và cũng là duy nhất của đất nước trong suốt 20 năm từ năm 1961 đến năm 1981.

Trải qua sáu mươi năm phát triển, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế đã tăng mạnh về số lượng, kỳ xuất bản. Thời kỳ đầu Tạp chí Nghiên cứu kinh tế xuất bản một năm bốn kỳ, sau đó một năm sáu kỳ, bắt đầu từ năm 1995 đến nay xuất bản một năm 12 kỳ. Tính đến tháng 12/2020, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế đã xuất bản 509 số; các số xuất bản của Tạp chí được phát hành rộng rãi trên toàn quốc và nước ngoài. Tạp chí đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách, đường lối phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế cho đất nước. Năm 1982, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Tạp chí cũng đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bằng khen nhiều năm.

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế là một trong số ít các tạp chí quốc gia về kinh tế được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá có uy tín cao (điểm công trình 0 – 1,0 điểm) liên tục nhiều năm.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Tổng Biên tập

2. TS. Lê Xuân Sang, Phó tổng biên tập

3. TS Nguyễn Bình Giang, Phó tổng biên tập

Nhân sự Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

4. TS. Nguyễn Thị Hồng Tâm, Thư ký tòa soạn

5. ThS. Nguyễn Thu Phương

6. ThS. Đoàn Thị Thu Hương

Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế:

Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Ủy viên:

PGS.TS. Bùi Nhật Quang

GS.TS. Đỗ Hoài Nam

TS. Chử Văn Lâm

TS. Vũ Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

PGS.TS. Trần Đình Thiên

PGS.TS. Bùi Tất Thắng

PGS.TS. Cù Chí Lợi

PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng

 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Facebookhttps://www.facebook.com/nckt.tc

Gửi bài viết:

-Email: tcnckt@gmail.com

-Địa chỉ: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, P1101, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

-SĐT: 024.62730822

Đặt mua tạp chí:

-Số điện thoại: 024.62730822

-Di động: 09344.09333

-Email: tcnckt@gmail.com

-Địa chỉ: P1101, nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.