.0

ẤN PHẨM Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market

Nhà sản xuất: Viện Hàn Lâm

Ngày phát hành: 10/08/2018

Giá bản cứng: 0 đ

Giá bản mềm: 0 đ

Đặt mua bản cứng Đặt mua bản mềm

1. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó chúng tôi sẽ giao hàng đến địa chỉ của bạn từ 1 - 3 ngày

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó nhận link download về máy tính của bạn