Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiên cứu:

22/08/2019 9:38:30 SA

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được dùng để mô tả mối quan hệ giữa các biến quan sát được (observed variables) với mục tiêu cơ bản là kiểm định các giả thuyết thống kê. Cụ thể hơn, SEM có thể được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm (constructs).

Mục tiêu của phân tích SEM là để xác định mô hình lý thuyết nào được củng cố bởi bộ dữ liệu. Nếu mẫu khảo sát ủng hộ cho mô hình lý thuyết thì các mô hình lý thuyết phức tạp hơn sẽ được nghiên cứu trong các nghiên cứu sau đó. Ngược lại, mô hình ban đầu có thể được điều chỉnh và kiểm định lại. Tóm lại, SEM được dùng để kiểm định các mô hình lý thuyết bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học về kiểm định giả thuyết để mở rộng tầm hiểu biết của các nhà nghiên cứu về mối quan hệ giữa các khái niệm.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng mô hình SEM trong phân tích kinh tế, Ban Lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam quyết định tổ chức khóa tập huấn về mô hình này. Đối tượng của khóa tập huấn là các nhà nghiên cứu trẻ của Viện Kinh tế Việt Nam. Khóa học nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản của người học về mô hình và giúp cho người học có thể áp dụng mô hình này một cách hiệu quả nhất trong các đề tài, dự án nghiên cứu. Giảng viên của khóa học là Tiến sỹ Nguyễn Thế Kiên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Nguyễn Thế Kiên là một trong nhưng chuyên gia hàng đầu về sử dụng kinh tế lượng trong nghiên cứu Kinh tế của Đại học Quốc gia Hà Nội với nhiều xuất nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín. (Xem thêm về hồ sơ năng lực của giảng viên =>tại đây)

TS. Nguyễn Thế Kiên - giảng viên của khóa học

Sau một thời gian học tập nghiêm túc, nhóm các nhà nghiên cứu trẻ của Viện Kinh tế Việt Nam đã có được những hiểu biết cơ bản về mô hình cấu trúc tuyến tính và bước đầu có thể ứng dụng mô hình này trong những công trình nghiên cứu khoa học.

Khóa học đã diễn ra thành công tốt đẹp và thu được những kết quả đáng kể.

Kết thúc khóa học, người học đã được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học cơ bản về "Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và ứng dụng trong phân tích kinh tế".

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu về khóa học.

PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng - Phó Viện trưởng Viện KTVN phát biểu khai giảng khóa học

Giảng viên TS. Nguyễn Thế Kiên truyền đạt kiến thức cho các học viên

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện KTVN phát biểu bế giảng khóa học

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Viện và Giảng viên của khóa học