Kinh tế ngành

18/07/2024 9:43:07 SA

Phòng Kinh tế Ngành

Điện thoại: 024. 62730827

1. TS. Đào Thị Hoàng Mai, Trưởng phòng

2. TS. Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Việt Anh

4. ThS. Ma Ngọc Ngà