Kinh tế nông thôn

26/01/2022 1:01:38 CH

Điện thoại: 024. 62730827

1. TS. Đào Thị Hoàng Mai, Trưởng phòng

Vị trí việc làm

Trưởng phòng  

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế học

Phát triển bền vững

Lĩnh vực quan tâm

 

Kinh tế hộ

Phát triển nông thôn

Một số công trình tiêu biểu

 

The tourism in Vietnam, Economic Studies, Vol.4, Bulgaria 2016

Du lịch nông thôn: từ lý thuyết đến thực tiễn, NXB Khoa học xã hội 2015 (chủ biên)

Citizen-centered local governance in Vietnam: the participation at local level, Citizen participation in selected local governance of Asia Pacific countries, Asia Pacific Society for Public Affaires (APSPA) Book Series 2015

Acting together: How rural tourism can promote sustainable human  development, Journal of Business and Economics, Vol. 3, USA 2015

Nông nghiệp, Lịch sử kinh tế Việt Nam 1955-1975, NXB Khoa học xã hội 2005

 

2. ThS. Phạm Quang Diệu

Vị trí việc làm

Chuyên viên phân tích

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế Nông nghiệp

Lĩnh vực quan tâm

Thị trường nông sản, ngành xuất khẩu gạo

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 • Rice supply and Demand Analysis in Vietnam, Viện lúa Quốc tế (IRRI), 2001.
 • The Participation of the Poor in Agricultural Value Chains: A Case Study of Tea, ADB market for the poor, 2004.
 • Đề tài nghiên cứu tổng kết sự phù hợp các chính sách cam kết WTO. Chủ nhiệm đề tài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Bộ Nông nghiệp&PTNT     2008.
 • Đề tài nghiên cứu tác động của WTO đến nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Bộ Nông nghiệp&PTNT, 2009-2010.
 • Thể chế xuất khẩu lúa gạo trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế, Chủ nhiệm đề tài, Viện Kinh tế Việt Nam          2011-2012.
 • Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam. Đồng chủ nhiệm đề tài  cơ sở, Viện Kinh tế Việt Nam. 2019.

3. ThS. Nguyễn Việt Anh

4. ThS. Ma Ngọc Ngà

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Nông nghiệp và Kinh tế nông thôn

Lĩnh vực quan tâm

 • Nông nghiệp công nghệ cao
 • Liên kết doanh nghiệp – nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
 • Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 • Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp ngành mía đường Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Tạp chí Khoa học phát triển Nông thôn Việt Nam (2019)
 • Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ (2020).
 • Thực trạng hạ tầng giao thông và thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (2018).
 • Vấn đề liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị sản phẩm mía đường tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí nghiên cứu Địa lý Nhân văn (2018).
 • Ngành mía đường tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa (2018)

 

5. ThS. Đoàn Thị Thu Hương

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, . . .

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

Chủ nhiệm ĐTCS 2017: Nghiên cứu chuỗi giá trị rau hữu cơ: mô hình rau ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội.

Chủ nhiệm ĐTCS 2019: Triển vọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Hà Nội.

Tham gia ĐT: Chính sách phát triển nông nghiệp an toàn trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế Việt Nam (2017-2018) .

“Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội”, Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam số 47 (11/2019).

“Thực trạng sản xuất và thị trường tiêu thụ nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam số 39 (4/2018).

“Đo lường xuất khẩu gạo tiểu ngạch đi Trung Quốc và một số hàm ý hính sách”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 6/2016 (đồng tác giả).