Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

21/05/2024 2:35:26 CH

Phòng Kinh tế vĩ mô và thể chế kinh tế

1. TS Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng

2. TS. Bùi Thu Trang, Phó trưởng phòng

3. ThS. Phạm Thành Công

4. ThS. Nguyễn Võ Khánh Việt

5. TS. Lý Đại Hùng

6. ThS. Trần Văn Hoàng