Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

26/01/2022 12:40:45 CH

Điện thoại: 024. 62730820

1. TS. Phạm Sỹ An, Trưởng phòng

Vị trí việc làm

Trưởng phòng Phòng Kinh tế Vĩ mô và Thể chế Kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Phát triển, Thể chế kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Nghiên cứu các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, chu kỳ kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, thể chế kinh tế khuyến khích đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, phát triển bền vững.

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

Kinh tế Thế giới và Việt Nam 2018-2019: Hướng tới năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội (do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chủ biên), tham gia.

Chính sách khuyến khích khởi nghiệp doanh nghiệp của Việt Nam (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Khoa học xã hội (do PGS. TS Bùi Nhật Quang chủ biên), tham gia.

Khung khổ tổng thể đánh giá tác động tiềm năng của FTA đối với kinh tế Việt Nam: Ứng dụng vào phân tích tác động của Hiệp định TPP (Sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội (do TS. Nguyễn Chiến Thắng chủ biên), tham gia.

Báo cáo nghiên cứu kinh tế: Các dịch vụ công tại Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức (Đinh Tuấn Minh chủ biên). Thành viên trong nhóm viết chương 2: Thị trường hóa cung ứng dịch vụ giáo dục đại học ở Việt Nam).

Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội (do PGS.TS. Trần Đình Thiên chủ biên), tham gia

Chương 2 “Xây dựng, cải cách hệ thống thể chế ổn định vĩ mô ở Việt Nam” (tham gia) trong cuốn sách Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển, Nhà xuất bản Tri thức.

Chương 8 “Phát triển và tự do hóa thị trường vốn” (Trần Đình Thiên, Phạm Thế Anh, Phạm Sỹ An, Chu Minh Hội), trong cuốn sách Báo cáo phát triển: Nền kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức

Bài viết “Nền kinh tế Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập”, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015: cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (mã số ISBN: 978-604-946-058-6), tr. 223-237.

Bài viết “Hội nhập và tăng trưởng – Các thách thức và chuẩn bị của nền kinh tế Việt Nam”, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Kinh tế Việt Nam trước những thách thức mới của hội nhập quốc tế”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân (mã số ISBN: 978-604-946-028-9), tr. 21-29.

Pham Sy An, Chu Minh Hoi, Tran Thi Kim Chi (2016), Economic Growth and Macroeconomic Stability of Vietnam, Economic Studies, Vol. 25, Issue 4, p135-144, 10p

Nguyen Chien Thang, Pham Sy An (2016), Economic Security during Vietnam’s Process of International Integration, Vietnam Social Sciences, No. 6 (176).

 

2. TS. Vũ Quốc Huy

 

3. TS. Bùi Thu Trang

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế, tài chính

Lĩnh vực quan tâm

Kinh tế, tài chính

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

- Tổ dự án Tài chính vi mô - chương trình tài trợ của World bank cho Ngân hàng NN&PTNT

- Đề tài nghiên cứu: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của tài chính vi mô tại Việt Nam.

- Đề tài cấp bộ:

+ Mô hình tăng trưởng của Việt nam 2021-2030.

+Phát triển thị trường bảo hiểm vi mô tại Việt Nam

- Đề tài hợp tác với Đức trong năm 2019, 2020

+ Thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong dân cư thông qua các công cụ chính sách

+ Tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

4. ThS Nguyễn Võ Khánh Việt


5. ThS Phạm Thành Công

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Quản lý kinh tế

Lĩnh vực quan tâm

Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, tài chính – ngân hàng, các vấn đề về thể chế

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

- Thành viên đề tài cấp Bộ Báo cáo kinh tế Việt Nam năm 2020: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo” do PGS.TS Bùi Quang Tuấn làm chủ nhiệm đề tài

- Bài viết “Phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam” trong cuốn sách “Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách” (2020) do PGS.TS Trần Đình Thiên làm chủ biên – NXB Chính trị quốc gia

- “Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một số nước Châu Á và gợi ý cho Việt Nam” Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 11 (510)  tháng 10/ 2020 

- “Luận bàn về ứng dụng marketing điện tử trong bán lẻ ở Việt Nam” Tạp chí Công thương số 16 tháng 07 năm 2020 

- “Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp”, Tạp chí Công thương, số 12, tháng 7/2019

- Bài viết “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tư nhân và khả năng vận dụng cho các tỉnh Tây Nguyên” trong Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2020 với tiêu đề “ Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp” do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức ngày 04/12/2020

 

6. ThS Trần Thị Kim Chi 

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên chính – Phòng Kinh tế vĩ mô và Thể chế kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu các vấn đề kinh tế vĩ mô (lạm phát, tăng trưởng, NSNN…), phân tích chính sách

Lĩnh vực quan tâm

 • Vấn đề của chính sách vĩ mô
 • Vấn đề lĩnh vực tài chính – Ngân hàng

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

1. Chủ nhiệm đề tài

 • Lạm phát ở Việt Nam : Lý luận và thực tiễn
 • Chính sách bình ổn giá ở Việt Nam
 • Tự do hóa ngành ngân hàng trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP
 • Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam: lý thuyết và thực tiễn
 • Quản lý tiền điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam
 • Quản lý nhà nước đối với Công nghệ tài chính trong lĩnh vực thanh toán: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam

2. Thành viên nghiên cứu

 • Tác động của việc gia nhập WTO đến chính sách công nghiệp của Việt Nam
 • "Nhận dạng các yếu tố gây rủi ro tài chính - ngân sách Việt Nam và giải pháp chính sách"
 • Đánh giá việc thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; vai trò chủ đạo,nòng cốt của khu vực kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và quan điểm phương hướng giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025
 • Những cải cách mới về hệ thống tài chính- ngân hàng của Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam
 • Lạm phát mục tiêu và gợi ý khuôn khổ chính sách cho Việt Nam
 • Tái cấu trúc ba trọng tâm cơ bản của nền kinh tế

 

7. ThS Nguyễn Đức Long

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên phòng Kinh tế vĩ mô và thể chế kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển bền vững

Lĩnh vực quan tâm

Chuỗi cung ứng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, khu công nghiệp sinh thái, tín dụng xanh

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

 

- Nguyễn Đức Long và Phạm Thành Công (2019), Phân tích thực trạng năng lục cạnh tranh mặt hàng tôm xuất khẩu của Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 1(488), pp. 80 – 95, ISSN 0866 7489.

- Nguyễn Đức Long (2019), Phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái – Trường hợp khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai, tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, 9(2), pp. 77 – 94, ISSN 2354 0729.

- Nguyễn Đức Long và Đoàn Phong Quang (2020), Năng lực cạnh tranh mặt hàng cá ngừ xuất khẩu Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị, tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, 10(4), pp. 74 – 89, ISSN 2354 0729.

- Vu Quoc Huy, Nguyen Duc Long, Tran Thi Mai Thanh, Bui Thu Trang and Pham Hung Tien (2020), Developing the agriculture insurance in Vietnam: The current state and recommendations for the future actions, 25(2), pp. 3 – 21, ISSN 0868 359X.

 

8. ThS Chu Minh Hội

 

9. TS Lý Đại Hùng

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế học

Lĩnh vực quan tâm

Kinh tế vĩ mô; Tài chính-Ngân hàng.

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

Công trình tiêu biểu:

 • “Non-Linear Pattern of International Capital Flows”, Review of World Economics, 2019, 155(3), 575-600.
 • “Empirics for Marginal Product of Capital”, Journal of International Commerce, Economics and Policy, 2020, Vol 11 (1), 1-22.
 • Public Safe Assets Determination”, Global Economic Review, 2020, 49(4), 350-368
 • "Saving Wedge, Productivity Growth and International Capital Flows", Journal of Economic Integration, 2020, 35(3), 503-518
 • "International Capital Flows with Safe Assets Accumulation", Journal of Economic Studies, 2020, https://doi.org/10.1108/JES-05-2020-250
 • "Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong không gian phát triển bền vững của cả nước", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 36(4), 12/2020.
 • "Quỹ đạo phát triển của các thành phố trực thuộc Trung ương", Tạp chí Phát triển Bền vững Vùng, số 4(12)/2020
 • "Đặc tính an toàn của trái phiếu Chính phủ: kết quả nghiên cứu quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam", đồng tác giả với Bùi Thị Hải Anh và Nguyễn Thị Thủy Hoàn, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 2(513)/02-2021

Dự án tiêu biểu:

 • “Dự báo các thách thức và giải pháp đối với các vấn đề: già hoá dân số và chất lượng dân số, môi trường và biến đổi khí hậu, biển Đông”, Hội đồng Lý luận Trung ương, 2019-2021.

Thành viên Nghiên cứu.

 • “Toàn cầu hoá trong mô hình cá nhân đa dạng”, Quỹ Eramus Mundus, Liên minh châu Âu, 2013-2016.

Chủ nhiệm Đề tài.