Kinh tế vùng

21/05/2024 2:41:56 CH

Phòng Kinh tế Vùng

Điện thoại: 024. 62730825

1. TS. Hà Huy Ngọc, Phó trưởng phòng

2. TS. Nguyễn Thị Tố Quyên

3. ThS. Tạ Phúc Đường

4. ThS. Nguyễn Đức Long

5. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

6. CN. Bùi Nhật Huy