Kinh tế vùng

26/01/2022 12:46:56 CH

Điện thoại: 024. 62730825

1. TS. Lê Văn Hùng, Trưởng phòng

2. ThS. Vũ Ngọc Quyên

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Chính sách và quản trị công, chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Lĩnh vực quan tâm

Nông nghiệp, lao động và việc làm, liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp-nông dân, biến đổi khí hậu

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

Dự án nghiên cứu

2017-2020: “Competing Regional Integrations in Southeast Asia” (CRISEA) thuộc Chương trình Horizon 2020 Framework Programme của Liên minh châu Âu (EU), trọng tâm nghiên cứu về đời sống và an sinh đối với công nhân công nghiệp.

2018-2020: Công tác tư vấn cho Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (i) dánh giá Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua Quyết định 593/QĐ-TTg và (ii) đánh giá cơ chế hiện có về đầu tư công cho vấn đề biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

2018-2029: “Cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam trên thị trường quốc tế: trường hợp cây chè và trái vải” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

2017-2018: “Thực trạng liên kết doanh nghiệp-nông dân tỉnh Khánh Hoà” thuộc Chương trình Phát triển khoa học-công nghệ của tỉnh Khánh Hoà, với trọng tâm nghiên cứu về các chuỗi giá trị sản phẩm đường mía, xoài, tôm hùm và rau sạch.

Công trình xuất bản

Vũ Ngọc Quyên (2020). “Ngành chè Thái Nguyên với vấn đề tiếp cận thị trường quốc tế”. Thông tin Khoa học xã hội, 6(450), 44-51.

Andrew Hardy, Vu Ngoc Quyen and Melody Shum (2020). “The F-system of targeted isolation: A key method in Vietnam’s suppression of COVID-19”. CRISEA: http://crisea.eu/wp-content/uploads/2020/12/PB3-VN-containment-method-05.pdf

Le Van Hung, Vu Ngoc Quyen and Nguyen Dinh Hoa (2019). “Improving the Vietnamese tea value chain in the international market: The case of Thai Nguyen province”. Economics, Management and Agricultural Development, 5(2), 35-54.

Vũ Ngọc Quyên (2018). “Liên kết dọc giữa doanh nghiệp và nông dân: lý thuyết và một số điển hình tại VIệt Nam”. Thông tin Khoa học xã hội, 5(425), 14-20.

Vu Ngoc Quyen (2017). “Public administration reform in Quang Ninh province: suggestions for better service provision at the provincial administration center.” Vietnam’s Socio-economic Development, 22(90), 43-52.

3. ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

4. ThS. Trần Đình Nuôi

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

- Tài chính ngân hàng, chứng khoán

- Ngân sách nhà nước

Lĩnh vực quan tâm

Quản lý ngân sách bền vững

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

- Quản lý ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An

- Phát triển chuỗi chè và vải

- Báo cáo kinh tế năm

 

5. ThS. Tạ Phúc Đường

Vị trí việc làm

Nghiên cứu viên

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh tế vùng, Kinh tế lao động, Kinh tế phát triển

Lĩnh vực quan tâm

Đánh giá tác động (vi mô), chuỗi giá trị, chuyển dịch cơ cấu

Một số công trình/ dự án tiêu biểu đã/đang thực hiện/ tham gia

 

  • Công trình tiêu biểu

Xuất bản tiếng Việt:

- “Xu thế chuyển dịch lợi thế so sánh ở khu vực châu Á”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 1/2018(476)

- “Xu hướng biến đổi chức năng sản xuất của hộ gia đình”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 7/2018 (482)

- “Mức độ tập trung của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam”, Tạp chí Phát triển bền vững vùng, 12/2017

- “Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, 2/ 2013 (417)

- “Đánh giá hiệu quả phân bổ của chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và Chương trình 135 giai đoạn 2006- 2008”, Tạp chí nghiên Kinh tế, Số 8, 8/ 2010

Xuất bản tiếng anh:

-Nguyen Dinh Chuc and Ta Phuc Duong (2019), “Trade, Structural Adjustments and Productivity Growth in Vietnam: The Shift to Services”, Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 36, No. 2 (2019), pp. 256–73

-Ta Phuc Duong (2015), “Effects of Capital Flows on Housing Prices in Emerging Economies: a panel Approach”, Vietnam’s Socio-Economic development, No. 81, April 2015

  • Dự án gần đây

“Đánh giá tác động của xâm nhập mặn tới sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long”

“Đánh giá tác động của Covid-19 tới chuỗi giá trị khoai mì: trường hợp Việt Nam và Campuchia”

 “Cải thiện chuỗi giá trị nông sản ở Việt Nam: trường hợp cây vải và cây chè”

 “Thực trạng liên kết doanh nghiệp- nông dân ở tỉnh Khánh Hòa”

“Chức năng kinh tế của hộ gia định ở Việt Nam: thực trạng và xu hướng”

“Liên kết ngành: lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

“Năng suất và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ở Việt Nam”

 “Xu hướng chuyển dịch lợi thế so sánh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương”

“Triển khai mô hình KCN sinh thái ở Việt Nam”

“Thực trang phát triển của ngành dịch vụ của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”

“Thực trạng chuỗi giá trị sản xuất xe máy ở Việt Nam”

“Thực trạng chuyên môn hóa ngành và vùng ở Việt Nam”

 “Đo lường mức độ tập trung địa lý của các ngành chế biến, chế tạo ở Việt Nam”

“Ngành công nghiệp Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực: thực trạng, triển vọng và hàm ý chính sách”

“Thực trạng thị trường lao động trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế ở Việt Nam”

Đánh giá tác động của khu kính tế cửa khẩu tới chất lượng của lao động nữ ở Việt Nam: hàm ý chính sách cho tiểu vùng sông Mekong”