Nghiệm thu các đề tài thuộc Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2015

22/08/2019 9:40:07 SA

Các đề tài nghiệm thu sáng nay bao gồm:

1. Đề tài "Lịch sử ngoại thương Việt Nam thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII" do TS. Lý Hoàng Mai - Phó Trưởng phòng Phòng Lịch sử Kinh tế làm chủ nhiệm.

2. Đề tài "Ảnh hưởng của xuất nhập khẩu lúa gạo tiểu ngạch đến xuất khẩu gạo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long" do ThS. Phạm Quang Diệu - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế nông thôn làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu bao gồm: PGS,TS. Trần Đình Thiên (Viện trưởng-Chủ tịch Hội đồng), TS. Nguyễn Chiến Thắng (Phó Viện trưởng), TS. Lê Xuân Sang (Phó Viện trưởng), TS. Vũ Tuấn Anh, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên, TS. Vũ Hoàng Linh.

Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết quả nghiệm thu của các đề tài đều đạt loại khá.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu sáng nay: