Tạp chí nghiên cứu kinh tế

19/01/2021 6:29:30 CH

Điện thoại: 024. 62730822

1. PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Tổng Biên tập

2. PGS.TS Đặng Thị Phương Hoa, Phó tổng biên tập

3. TS Lê Xuân Sang, Phó tổng biên tập

4. TS. Tô Thị Ánh Dương

5. Trử Thị Hạnh

6. ThS Nguyễn Thị Thu Hòa

7. ThS Nguyễn Thu Phương