Tập huấn kỹ thuật chuyên sâu với chủ đề “Tác động việc làm và phúc lợi hộ gia đình dưới tác động của đại dịch Covid 19 ở Việt Nam - Mô phỏng nghèo và bất bình đẳng”

03/11/2023 4:17:14 CH

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Tập huấn kỹ thuật chuyên sâu với chủ đề “Tác động việc làm và phúc lợi hộ gia đình dưới tác động của đại dịch Covid 19 ở Việt Nam - Mô phỏng nghèo và bất bình đẳng”. Đây là hoạt động phối hợp với nhóm nghiên cứu đến từ Chương trình nghiên cứu "Tác động của Covid - 19 đến sự phát triển bao trùm quản trị dân chủ: đánh giá nhanh sau đại dịch tại khu vực tiểu vùng sông Mê Kông” hợp tác giữa Trung tâm Phân tích và Dự báo với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC, Canada) và Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI, Campuchia).

Tham gia buổi tập huấn, T.S. Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Kinh tế Việt Nam), T.S. Phạm Minh Thái (Viện Kinh tế Chính trị Thế giới) và TS. Vũ Hoàng Đạt (Trung tâm Phân tích và Dự báo) đã trình bày các nội dung nghiên cứu về đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 tới thị trường lao động, biến động tình trạng nghèo và bất bình đẳng của hộ gia đình.

TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Kinh tế Việt Nam) trình bày kết quả nghiên cứu

Cùng tham dự, các chuyên gia đến từ Vụ Dân số Lao động, và Vụ Xã hội Môi trường (Tổng cục Thống kê) cũng đã thảo luận kỹ thuật về dữ liệu Điều tra Lao động Việc làm, dữ liệu Khảo sát Mức sống Dân cư để thực hiện những tính toán mô phỏng tác động có mức độ đại diện ở cấp quốc gia và cấp ngành.

TS. Phạm Minh Thái (Viện Kinh tế Chính trị Thế giới) thảo luận kỹ thuật tính toán tác động việc làm

TS. Vũ Hoàng Đạt (Trung tâm Phân tích và Dự báo) thảo luận kỹ thuật mô phỏng biến động tình trạng nghèo của hộ gia đình

Kết thúc một ngày tập huấn kỹ thuật với các bộ dữ liệu, nhóm nghiên cứu cùng với các chuyên gia Tổng cục Thống kê đã chia sẻ những nhu cầu cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu dữ liệu với các kỹ thuật định lượng mô phỏng tác động theo giới trong thời gian tới, đặc biệt việc điều chỉnh theo quý để có thông tin cập nhật cho khuyến nghị chính sách xã hội.