Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế "Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng"

27/11/2023 11:10:42 SA

Kính mời Quý Đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo khoa học quốc tế: "Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng"do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì.

Thời gian: 8h00-16h30, Thứ Sáu ngày 01/12/2023

Địa điểm: Hội trường 3C, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội