Viện Kinh tế Việt Nam làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

22/08/2019 9:39:59 SA

Về thành phần đoàn công tác bên phía Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) có ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn cùng một số cán bộ nghiên cứu của Viện. Về phía Viện Kinh tế Việt Nam có đại diện Lãnh đạo Viện là TS. Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng và một số cán bộ chủ chốt của các Phòng nghiên cứu trong Viện.

Nhóm nghiên cứu đến từ 2 Viện đã có những trao đổi thẳng thắn, cụ thể về Thực trạng ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian qua. Nội dung trao đổi giữa 2 đơn vị chủ yếu xoay quanh những vấn đề như: Quan điểm của 2 bên về một số đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, đời sống; các sản phẩm nghiên cứu chính được tạo ra từ các đề tài; các tiêu chí để xác định sản phẩm nghiên cứu chính của đề tài được ứng dụng vào sản xuất, đời sống; các yếu tố cản trở đến việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống;...

Buổi làm việc giữa 2 Viện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí khoa học sổi nổi và bổ ích.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc giữa Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ.

Các tin liên quan