Giấy mời tham dự Hội thảo công bố “Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2020: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”

16/01/2021 11:14:31 SA

Kính gửi: Quý Đại biểu


“Báo cáo Kinh tế Việt Nam” là sản phẩm nghiên cứu thường niên của Viện Kinh tế Việt Nam, có mục đích góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam trong năm, đồng thời phân tích một số vấn đề kinh tế chuyên sâu.

Năm 2020, Báo cáo thường niên của Viện Kinh tế Việt Nam tập trung vào chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”, bên cạnh đó, Báo cáo cũng đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam 2020 và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021.

Viện Kinh tế Việt Nam trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo Công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2020.

Thời gian: 8h30-11h45, Thứ Ba ngày 19 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 3D, Toà nhà 1A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

(Chương trình dự kiến của Hội thảo được kèm theo).

Sự hiện diện của Quý đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Xin vui lòng xác nhận tham dự theo địa chỉ dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.