HỘI THẢO “HẠ TẦNG GIAO THÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM” (22/06/2022)

28/06/2022 11:08:51 SA

Sáng ngày 22 tháng 06 năm 2022, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Đình Hòa – Trưởng phòng Phòng Kinh tế Phát triển – Viện Kinh tế Việt Nam làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có TS. Lý Huy Tuấn – Viện Chiến lược Giao thông và Vận tải; ThS. Nguyễn Lê Thy Thương – Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á. Về phía Viện Kinh tế Việt Nam có PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng; TS. Phạm Anh Tuấn – Phó Viện trưởng, cùng toàn thể cán bộ của Viện. Ngoài ra, hội thảo còn có sự góp mặt của các nhà khoa học đến từ một số cơ quan nghiên cứu và các tổ chức khác.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Sau lời phát biểu khai mạc của PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, các đại biểu đã nghe bài tham luận về “Thực trạng hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam” của TS. Nguyễn Đình Hòa. Tham luận tập trung đánh giá thực trạng HTGT phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam và đưa ra những giải pháp phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Qua những phân tích thực trạng HTGT ở Việt Nam trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, diễn giả nhận định HTGT ở Việt Nam chưa đạt tính bền vững và cần có những giải pháp phát triển phù hợp.

(TS. Nguyễn Đình Hòa trình bày tại Hội thảo)

Nhóm nghiên cứu của TS. Đặng Thu Thủy và ThS. Nguyễn Lê Thy Thương có tham luận trình bày về “Các yếu tố tác động đến kết nối hạ tầng Việt Nam - Ấn Độ”. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả có kết luận rằng kết nối hạ tầng giữa hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ mới chỉ dừng lại ở mức sơ khai với yếu tố thuận lợi lớn nhất là hai quốc gia có quan hệ ngoại giao tốt đẹp và sự đồng thuận về chiến lược. Tuy nhiên bên cạnh đó, có rất nhiều nhân tố tiêu cực ảnh hưởng đến sự hình thành cũng như tiến độ và chất lượng của dự án đó là nguồn tài chính hạn hẹp, thiếu các công cụ tài chính phù hợp, độ vênh về thể chế chính sách, trình độ phát triển hạ tầng, dịch bệnh COVID-19,…

(ThS. Nguyễn Lê Thy Thương trình bày tại Hội thảo)

Sau phần trình bày tham luận của các diễn giả, hội thảo đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự.

TS. Lý Huy Tuấn cho rằng đề tài cần cân nhắc nên sử dụng bao nhiêu tiêu chí để đánh giá HTGT bền vững bởi để đánh giá phát triển bền vững nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng đến 5 tiêu chí để đánh giá gồm kinh tế, xã hội, môi trường, quản lý, tài chính. Bên cạnh đó, TS có những gợi ý về khung phân tích, thực trạng HTGT và giải pháp nhằm phát triển HTGT phục vụ phát triển bền vững.

(TS. Lý Huy Tuấn bình luận tại Hội thảo)

Theo TS. Nguyễn Bình Giang, các tác giả nên có thêm các bình luận về kinh tế giao thông; đóng góp của HTGT đến kinh tế, xã hội; ảnh hưởng của HTGT đến định cư, việc làm, đô thị hóa; mối quan hệ giữa HTGT và môi trường và nên có góc nhìn đa chiều hơn về mức độ phát triển HTGT ở Việt Nam.

(TS. Nguyễn Bình Giang bình luận tại Hội thảo)

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn cho rằng các tác giả cần làm rõ khái niệm bền vững kinh tế và bền vững xã hội cũng như việc xây dựng chỉ số HTGT phục vụ phát triển bền vững mà thiếu chỉ số về y tế liệu có ảnh hưởng đến chỉ số tổng hợp và nhận định về thực trạng của HTGT không.

Theo TS. Tô Ánh Dương, đề tài cần làm rõ khái niệm phát triển bền vững ở Việt Nam là gì qua đó làm rõ khái niệm phát triển giao thông theo hướng bền vững là thế nào. Về các giải pháp, nên đưa ra các giải pháp chung dưới góc độ phát triển cơ sở hạ tầng và các giải pháp cụ thể cho việc phát triển từng loại hình giao thông để phục vụ phát triển bền vững.

(TS. Tô Ánh Dương bình luận tại Hội thảo)

Bên cạnh những ý kiến nêu trên, một số đại biểu cũng có những đóng góp về giải pháp và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn kết nối, phát triển HTGT ở Việt Nam hiện nay.

(TS. Lý Đại Hùng bình luận tại Hội thảo)

 

 

(TS. Hà Huy Ngọc bình luận tại Hội thảo)

Kết thúc buổi hội thảo, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến để ban chủ nhiệm của đề tài có cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo của đề tài.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các tin liên quan