HỘI THẢO “QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”

05/09/2022 5:04:53 CH

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có TS. Phạm Minh Thái – Trung tâm Phân tích và Dự báo (VASS); TS. Phạm Văn Kiệm – Phó trưởng Bộ môn Logistics Kinh doanh, Trường Đại học Thương Mại; TS. Trần Thị Mai Thành – Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội). Về phía Viện Kinh tế Việt Nam có PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện trưởng, cùng toàn thể cán bộ của Viện KTVN.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Sau lời phát biểu khai mạc của PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, các đại biểu đã nghe bài tham luận về “Một số vấn đề lý luận về TMĐT và quản lý TMĐT” của TS. Trần Thị Mai Thành. Theo đó các nội dung về (i) Khái niệm về thương mại điện tử; (ii) Chức năng của thương mại điện tử; (iii) Các hình thức thương mại điện tử; (iv) Các mô hình thương mại điện tử; (v) Những tác động của thương mại điện tử; (vi) Quản lý thương mại điện tử được TS. Mai Thành trình bày chi tiết trong tham luận.

(TS. Trần Thị Mai Thành trình bày tại Hội thảo)

Tiếp theo chương trình, TS. Phạm Bích Ngọc trình bày tham luận “Thực trạng phát triển TMĐT tại Việt Nam”. Theo đó, TMĐT Việt Nam nói chung đã có sự phát triển tích cực trong thời gian qua với sự tăng trưởng liên tục ở tốc độ cao trong giai đoạn 2010-2021; Hạ tầng công nghệ của TMĐT không ngừng được cải thiện; Hàng hóa, dịch vụ phong phú, đa dạng;… Tuy nhiên bên cạnh những sự phát triển tích cực thì TMĐT đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin; Sản phẩm TMĐT của Việt Nam có vị thế còn hạn chế; TMĐT xuyên biên giới phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng;…

(TS. Phạm Bích Ngọc trình bày tại Hội thảo)

TS. Vũ Hoàng Linh có tham luận với chủ đề “Quản lý TMĐT ở Việt Nam trong bối cảnh mới” đánh giá thực trạng TMĐT dựa trên hệ thống chính sách quản lý TMĐT ở Việt Nam trong bối cảnh mới. Các chính sách được diễn giả đề cập bao gồm: chính sách về thương mại, chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chính sách quản lý Internet; chính sách kiểm soát, kiểm duyệt nội dung và chính sách về thuế. Dựa trên cơ sở đó, TS. Vũ Hoàng Linh đề xuất một số định hướng quản lý TMĐT trong bối cảnh hiện nay.

(TS. Vũ Hoàng Linh trình bày tại Hội thảo)

Kết thúc phần trình bày của các diễn giả, hội thảo bước vào phần thảo luận:

TS. Phạm Minh Thái cho rằng đề tài nên bổ sung vấn đề thực thi các chính sách quản lý TMĐT trong bối cảnh mới, trong đó cần nêu rõ bối cảnh mới là gì. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn thiếu chỉ tiêu kết hợp giữa các bộ, ban, ngành và trọng tâm của đề tài phải tập trung vào quản lý TMĐT.

(TS. Phạm Minh Thái phát biểu tại Hội thảo)

Cùng ý kiến với TS. Phạm Minh Thái, TS. Phạm Văn Kiệm cho rằng thực trạng quản lý TMĐT của đề tài chưa được thể hiện rõ, nên tập trung hơn vào vấn đề này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nên bổ sung lý do lựa chọn thời gian nghiên cứu (2015 – nay) và có so sánh sự khác nhau giữa TMĐT năm 2015 và hiện nay.

(TS. Phạm Văn Kiệm phát biểu tại Hội thảo)

Theo TS. Nguyễn Thị Tố Quyên, đề tài nên bổ sung làm rõ, làm sâu nội dung thực trạng quản lý hoạt động TMĐT trong thực tiễn, nguyên nhân, hạn chế trong quản lý TMĐT chứ không chỉ nói về thực trạng hoạt động TMĐT và các chính sách.

(TS. Nguyễn Thị Tố Quyên phát biểu tại Hội thảo)

Thay lời kết luận hội thảo, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn có một số gợi mở đề đề tài được hoàn thiện hơn (i) Nên tập trung bám sát vào từ khóa quản lý; (ii) Cần có phạm vi thực thi rõ ràng; (iii) Cần quan tâm đến vấn đề liên kết giữa các bộ, ban, ngành; (iv) Nên bàn đến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý TMĐT; (v) Các tác động, cơ hội của bối cảnh mới. Cuối cùng, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến để nhóm tác giả của đề tài có cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo của đề tài.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Việt Hà