Hội thảo “Thu hút FDI trong bối cảnh mới theo tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW: Cơ hội, thách thức và định hướng chính sách của thành phố Hải Phòng”

27/11/2020 12:08:32 CH

Mục đích của Hội thảo là nhằm đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Đồng thời, nhìn nhận cơ hội và thách thức về thu hút FDI trong bối cảnh mới theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng. Qua đó, thảo luận định hướng, giải pháp nhằm “chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” theo tinh thần cử Nghị quyết Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lần thứ XVI . Hội thảo có sự tham gia đông đảo của cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam, Trung tâm thông tin và Nghiên cứu Kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng, đại điện các Sở ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội thảo

Trong lời phát biểu khai mạc hội thảo, ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng cho biết bối cảnh trong nước và quốc tế đang thay đổi, do vậy, Hải Phòng cần đặt vấn đề không chỉ là thu hút FDI chung mà là thu hút về chất, với mục tiêu thúc đẩy kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng phát biểu khai mạc

PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trong bài  phát biểu đề dẫn hội thảo cho rằng vấn đề toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ song hành với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ khiến thương mại đầu tư đang bị giảm sút. Tuy nhiên, xu hướng toàn cầu hoá vẫn sẽ là chủ đạo. Ngoài ra, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chính là một cuộc đua tranh làm bá chủ thế giới. Thêm vào đó, Đại dịch COVID-19 đang làm ngắt mạch, đứt gãy các chuỗi cung ứng, đình trệ sản xuất và tiêu dùng, khiến một làn sóng định vị lại và chuyển hướng đầu tư, sắp xếp lại chuỗi cung ứng đang diễn ra. Trong những xu hướng và bối cảnh đó, ông mong muốn các nhà khoa học và quản lý tại Hội thảo cùng tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đồng thời thảo luận những ý tưởng gợi mở các giải pháp nhằm hỗ trợ Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung thực hiện thành công Nghị quyết 50-NQ-TW của Bộ Chính trị và theo các định hướng chính sách của thành phố.

PGS.TS Bùi Quang Tuấn (Viện trưởng VIE) khai mạc Hội thảo.

Đến phiên trình bày tham luận, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam có bài trình bày về Thu hút FDI vào Việt Nam trong một thế giới nhiều biến động: Thuận lợi, thách thức và định hướng chiến lược cho Hải Phòng. Ông phân tích dòng vốn FDI khi nhìn từ bên cung và cầu và đặt ra các vấn đề gợi mở về thuận lợi, thách thức và một số hàm ý chính sách cho Hải Phòng trong thu hút FDI và bối cảnh dịch chuyển dòng vốn hiện nay.

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tại hội thảo

Tiếp theo đó, TS. Nguyễn Văn Tùng, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương  (CIEM) trình bày về “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hướng tới thu hút đầu tư FDI có chất lượng trong bối cảnh mới”. Ông đã phân tích chi tiết về quá trình cải cách thể chế hướng tới thu hút FDI tại Việt Nam, kết quả thu hút FDI của Việt Nam giai đoạn 1988-2020 cùng với bối cảnh và giải pháp tăng cường thu hút FDI giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Ông Dương Đình Ổn (Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội) trình bày tham luận về “Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu chuyển dịch thu hút FDI trong bối cảnh phát triển mới”. Ông nhận định việc phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực lao động trực tiếp nói riêng có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế thành phố và đất nước. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh của các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Bà Nguyễn Kim Oanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng trình bày tham luận về “Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội Hải Phòng”. Bà đã chỉ ra một số thành tựu nổi bật, khó khăn và hạn chế về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian qua.

PGS. TS. Đan Đức Hiệp (Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng), PGS. TS. Lê Xuân Bá (Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương), và ông Bùi Quang Hải (Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng) đã có những thảo luận, góp ý và gợi mở cho hội thảo để có thể đạt được mục tiêu thu hút FDI chất lượng cao.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp.