Hội thảo "Tương lai của nông nghiệp tại Bán đảo Triều Tiên và Lộ trình phát triển nông nghiệp tại Triều Tiên"

20/11/2020 5:05:59 CH

Thời gian: từ 11h30-13h30 giờ Hà Nội, ngày 9/9/2020.

Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc và kết nối trực tuyến với Viện Kinh tế Việt Nam tại Hà Nội.

Tổ chức chủ trì: Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc KREI

Điều khiển các phiên là ông Kim Hong Sang, Viện trưởng Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh tại Triều Tiên, xu hướng thị trường hóa và tư nhân hóa đang được quan tâm và phương cách hoạt động theo cơ chế thị trường dần được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mở đầu hội thảo là bài trình bày của ông Choi Yongho, nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc. Ông Choi đã giới thiệu và phân tích những thay đổi của các chính sách cải cách của Triều Tiên trong ngành nông nghiệp. Ông cho rằng ngành nông nghiệp của Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và vấn đề an ninh lương thực cần đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ ra rằng hiệu quả các chính sách và tự do hoá thị trường nông sản vẫn còn yếu. Ông kết luận sự cần thiết phải tham khảo kinh nghiệm từ các nước xã hội chủ nghĩa khác, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư, tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác với nước ngoài.

Diễn giả thứ hai của hội thảo là PGS. TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Trong bài trình bày, PGS. TS. Bùi Quang Tuấn đã chia sẻ trường hợp cải cách nông nghiệp, trong khuôn khổ cải cách và mở cửa kinh tế của Việt Nam, mà Triều Tiên được cho là rất quan tâm, và đưa ra những gợi ý quan trọng đối với lộ trình phát triển cho nông nghiệp của Triều Tiên.

Trong phiên thảo luận, hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp và thảo luận sôi nổi từ ông Kim Young-Hoon (Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc), Giáo sư Yang Moon-Soo (Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên - University of North Korean Studies), ông Choi Jangho (Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc) và ông Lim Hyoung-Joon (Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc) cùng với các diễn giả của hội thảo.

Hội thảo kết thúc lúc 13h30 (giờ Hà Nội) với nhiều nhận định và gợi ý quan trọng cho lộ trình hợp tác về phát triển nông nghiệp với Triều Tiên.

Các tin liên quan