Mời tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6

13/03/2021 2:28:30 CH

         Hội thảo Quốc tế Việt Nam học là một trong những diễn đàn uy tín quy tụ được nhiều các nghiên cứu trong và ngoài nước về các vấn đề trong ngành Việt Nam học. Hội thảo kỳ 1 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998, tại Hội trường Ba Đình Hà Nội với sự tham dự của hơn 700 nhà khoa học (trong đó có 300 học giả nước ngoài đến từ 26 nước trên thế giới).

         Sau 5 kỳ hội thảo được tổ chức lần lượt vào các năm 1998, 2004, 2008, 2012, 2016), Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 dự kiến sẽ tổ chức vào 15-16/7/2021.

       Chủ đề của hội thảo năm nay sẽ là "Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững". Các thông tin chi tiết về hội thảo sẽ được cập nhật trên website chính thức: http://icvns2021.vn/.

         Nội dung Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI sẽ được phân theo 10 tiểu ban nội dung, trong đó Viện Kinh tế Việt Nam phụ trách Tiểu ban 5 về "Kinh tế, Công nghệ và Môi trường".

         Định hướng nội dung của Tiểu ban 5 gồm:

- Hội nhập và đổi mới kinh tế ở Việt Nam thực hiện các đột phá chiến lược về kinh tế trong bối cảnh phát triển mới;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh tranh toàn cầu;

- Tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng;

- Chuyển đổi kinh tế số và tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam;

- Tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển kinh tế - xã hội;

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Phát triển đô thị, phát triển kinh tế vùng, xây dựng nông thôn mới;

- Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (EVFTA, CPTPP);

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

- Ứng phó với đại dịch COVID – 19, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới;

- Thực hiện phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) theo Chương trình nghị sự 2030.

         Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam viết bài tham dự Hội thảo.

         Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo là tiếng Việt và tiếng Anh.

         Mẫu đăng ký tham gia Hội thảo được đăng tải trên website của Hội thảo tại: http://www.icvns2021.vn.

         Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt:

- 01/03/2021 (Đối với trường hợp có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham gia hội thảo);

- 15/04/2021 (Đối với trường hợp không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí);

         Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi liên quan đến Tiểu ban 5 vui lòng gửi đến địa chỉ:

Viện Kinh tế Việt Nam

Tầng 11-12, số 1b Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Email: icvns2021.s5@gmail.com