Mời tham dự Hội thảo "Kinh tế số và Thương mại điện tử" (15/04/2021)

14/04/2021 9:41:49 SA

Kính gửi: Quý Đại biểu

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế không tiếp xúc, giúp thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”, vừa chống dịch vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế. Chuyển đổi số đồng thời là nhiệm vụ của toàn xã hội tận dụng cơ hội của thành tựu cách mạng lần thứ tư để phát triển kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số, doanh nghiệp số, góp phần nâng cao năng suất và giá trị gia tăng ở các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế.

Để thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mở ra các cơ hội và giải pháp mới cho doanh nghiệp” và để tạo một diễn đàn trao đổi đa chiều về kinh tế số và thương mại điện tử, Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức “Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử”.

Thời gian: 8h30 đến 12h00, ngày 15 tháng 04 năm 2021 (Thứ Năm)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC – 6A Chu Văn An, Ba Đình, HN

Viện Kinh tế Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đại biểu đến tham dự và đóng góp ý kiến cho Diễn đàn. (Chương trình đính kèm)
Để xác nhận tham dự và nhận tài liệu, kính đề nghị Quý Đại biểu vui lòng xác nhận với Ban tổ chức theo địa chỉ dưới đây, trước ngày 14 tháng 4 năm 2021:

Thông tin liên hệ: ThS. Trần Thị Mỹ Anh, điện thoại: 096.737.8888, email: myanh201@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

Các tin liên quan