Viện Kinh tế Việt Nam gặp và làm việc với Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11/11/2022

21/11/2022 3:01:20 CH

Viện Kinh tế Việt Nam gặp và làm việc với Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11/11/2022

TS. Phạm Anh Tuấn, Phó viện trưởng và đoàn nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam tại cuộc gặp và làm việc với Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11/11/2022.

Trong ngày 11/11/2022, TS. Phạm Anh Tuấn - Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS. Phạm Sỹ An - Phó trưởng ban Kế hoạch - Tài Chính Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đoàn các cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có cuộc gặp và làm việc với Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhìn nhận quan điểm và thẳng thắn trao đổi chia sẻ về các vấn đề xoay quanh vai trò của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước đặt trong bối cảnh mới nhiều biến động. Cũng trong buổi làm việc, Viện Kinh tế Việt Nam cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục có những phối hợp, hỗ trợ trong tương lai nhằm làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn đối với kinh tế Nhà nước.

Ông Phạm Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) gặp mặt và làm việc cùng đoàn nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng phòng Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) gặp mặt và làm việc cùng đoàn nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các tin liên quan