Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam

GS.TS BÙI QUANG TUẤN: ĐỂ 'DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2022' THỰC SỰ CÓ HIỆU ỨNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KT-XH

Để ''Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022'' thực sự có hiệu ứng tới sự phát triển kinh tế-xã hội, PGS.TS Bùi Quang Tuấn- Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nêu quan điểm: Việt Nam phải nâng cao được vai trò đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là tận dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong nền kinh tế.

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Liên kết website