Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2021 – 2025 giữa Viện Kinh tế Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

28/01/2022 4:08:03 CH

Thực hiện chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2021 – 2025, chiều ngày 18/1/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, số 1 Phạm Ngũ Lão – Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Viện Kinh tế Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

 

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Dự Lễ ký kết có các đồng chí: GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cán bộ chủ chốt của hai đơn vị và phóng viên một số cơ quan báo chí, truyền hình.

Hợp tác giữa Viện Kinh tế Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương trình hợp tác, phối hợp giữa Viện Kinh tế Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, khi kết thúc, hai bên sẽ tiến hành tổ chức tổng kết, định hướng phối hợp hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Theo nội dung chương trình ký kết, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Viện Kinh tế Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện trong các lĩnh vực sau:

Hai bên cùng nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nhanh và bền vững của Hải Phòng: Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu để cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa, thực thi các chủ trương, chính sách của: Nghị quyết Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 8/7/2019, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/ĐH, ngày 17/10/2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35/2021/QH15, ngày 13/11/2021 về Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng;

Tổ chức tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của thành phố Hải Phòng; phối hợp xây dựng Khung Chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nghiên cứu hàng năm;

Hai bên cùng nhau phối hợp tổ chức xuất bản, công bố ấn phẩm nghiên cứu; chia sẻ, trao đổi thông tin khoa học;

Hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội…

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Để thực hiện chương trình hợp tác, trên cơ sở những nội dung trong Quy chế phối hợp, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Viện Kinh tế Việt Nam thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch phối hợp cụ thể giai đoạn 5 năm và hàng năm.

 

Quang cảnh Lễ ký kết thỏa thuận

Quang cảnh Lễ ký kết thỏa thuận

Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, chương trình hợp tác với Viện Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hải Phòng, huy động, thu hút sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức vào quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Nguồn: https://vass.gov.vn/tin-hanh-chinh-to-chuc/Ky-ket-Thoa-thuan-hop-tac-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-tu-van-phan-bien-chinh-sach-1214