THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

18/11/2021 5:09:49 CH

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng viên chức

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

c) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

d) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên, làm việc tại phòng Kinh tế Vùng,Viện Kinh tế Việt Nam

3. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi thuộc chuyên ngành kinh tế phát triển; có thực tiễn trải nghiệm trong nghiên cứu khoa học.

- Ưu tiên ứng viên có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cho thang điểm 1.

- Trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên; ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên.          

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển viên chức gồm 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020.

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút;

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của của Chính phủ);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yều cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ nêu trên để thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ sở y tế đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) Bốn (04) phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.

2. Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm x 32 cm. Ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc, trên túi hồ sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

3. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không được tham gia dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIỆP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính, từ ngày 18/11/2021 đến ngày 18/12/2021 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

 - Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Kinh tế Việt Nam, Phòng 1206, tầng 12 nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại liên hệ: 0243 62730 836; 0962046464

 - Người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay.

 - Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 2. Lệ phí xét tuyển

          Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức./.

                                                                                                                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                             (ĐÃ KÝ)

                                                                                                                                                                                                    BÙI QUANG TUẤN

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                               Hà Nội, ngày   tháng   năm        

 

(Dán ảnh

4x6)
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Vị trí dự tuyển: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lực cạnh tranh, Viện Kinh tế Việt Nam

Đơn vị dự tuyển: Viện Kinh tế Việt Nam

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:………… Ngày, tháng, năm sinh:……… …..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………… ………….. Tôn giáo:………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………… ……………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:……… Chiều cao:……………., Cân nặng:…………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:……………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………… …………………

Trình độ chuyên môn: ……………Loại hình đào tạo:………… …………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………

Miễn thi tin học do: …………………………………………… ….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

                                                                                                                                                                                                         NGƯỜI VIẾT PHIẾU
                                                                                                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)